Belydenisgroep en Belydenisaflegging

Belydenisgroep met die oog op belydenisaflegging

KLIEK HIER OM ‘N INLIGTINGSTUK OOR DIE BELYDENISGROEP AF TE LAAI

Die belydenisgroep word gekoördineer deur ons jeugwerker, Henco van der Westhuizen (henco@moederkerk.co.za).  Die groep word ook verdeel in kleiner groepe onder leiding van geestelik volwasse studente en werkende jongmense as “mentors”.

Elke tweede week kom almal in die groot groep bymekaar. Henco en van die ander leraars lei dan gesprekke in ’n reeks wat ons noem “Die Amazing Geloofsreis”. Ander weke kom die tieners saam met die mentors in hulle kleingroepe bymekaar om die grootgroep-onderwerpe verder uit te pluis. Die grootgroep-byeenkomste vind Woensdae 18:00 plaas in die Foyer van die Hofmeyrsaal.

Belydenisaflegging vind in graad 12 plaas. Daar is vier geleenthede in die jaar waar dit kan plaasvind.

So werk die prosedure:

  1. Die betrokke jong man of dame moet asseblief ‘n briefie by die kerkkantoor minstens TWEE WEKE voor die datum van belydenisaflegging by die kerkkantoor afgee, of e-pos na kantoor@moederkerk.co.za.  In hierdie briefie moet hy/sy aandui hoe hy/sy sy/haar verhouding met die Here verstaan en beleef en waarom hy/sy belydenis van geloof wil aflê.  
  2. Die ouers/voogde van die betrokkene moet asseblief eweneens ‘n briefie as ondersteunende skrywe om aan te dui waarom hulle hulle kind se aansoek om belydenis van geloof af te lê, steun. Hierdie briefie word ook minstens TWEE WEKE voor die belydenisaflegging aan die kerkkantoor gestuur.  
  3. Die kerkkantoor sal dan ‘n kort afspraak tussen die tiener wat belydenis van geloof wil aflê en een van die leraars reël.  Dit is ‘n informele gesprek oor sy/haar verhouding met die Here.  
  4. Detail reëlings vir die betrokke Sondag se diens word tydens hierdie gesprek ook vir die tiener verduidelik en hy/sy kry ook ‘n brief met reëlings om aan die ouers te gee.