Kategese

Babakamer (Moeder/Vaderskamer)
In die konsistorie wat vir hierdie doel ingerig is.

Babakerk
’n Babaversorgingsdiens tydens die erediens in die geboutjie agter die kerk.

Kleuterkerk
‘n Geestelike avontuur vir voorskoolse kinders tydens die oggenddiens in die “Bovertrek” van die Kerkhuis. Die 2-3 jariges en die 4-5 jariges is in afsonderlike groepies.

Graad 1-6 (Paidion)
Kom in die Hofmeyrsaal byeen tydens die erediens (09:30). Ouers kry die kinders weer na kerk.
Die kwartaalprogram vir die tweede kwartaal is beskikbaar by die Kerkkantoor.
Kontak vir Maritha by 021 883 3458 of e-pos haar by maritha@moederkerk.co.za 

Graad 7-10 (ModKats)
– Elke kwartaal begin met ‘n Tienerdiens in die Kruiskerk tydens die erediens,
– die Sondag daarna is graadgroepe by die Kweekskool tydens die erediens
– twee Sondae daarna is kleingroepe volgens eie gereelde tyd en plek.
Die kwartaalprogram vir die tweede kwartaal is beskikbaar by die Kerkkantoor.
Kontak vir Maritha by 021 883 3458 of e-pos haar by maritha@moederkerk.co.za