Leraars

Jos-2-2JOHAN VAN DER MERWE
◊  Visionêre leierskap
◊  Publieke kerkwees
◊  Pastoraat gevestigde lidmate
◊  Personeelontwikkeling
◊  Kommunikasie en stelsels

johan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 940 3319 (sel)

 

 

 

Jos-1-2RICHARD VAN WYK
◊  Visionêre leierskap studentebediening
◊  Pastoraat studente
◊  Jeugweke

richard@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 905 7278 (sel)

 

 

 

 

Jos-5JAN VAN ZYL
◊  Familiebediening
◊  Geloofsvorming kinders en tieners
◊  Gestuurdheid
◊  Ekumene

jan@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
082 871 3155 (sel)

 

 

 

 

Jos-3-2MARIE BRITZ
◊  Pastoraat gevestigde lidmate
◊  Kleingroepe gevestigde lidmate
◊  Geloofsvorming gevestigde lidmate
◊  Jong volwassenes

marie@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
084 5151 629 (sel)

 

 

 

 

Jos-6IRÉNÉE HEYNS
◊  Studentebediening
◊  Pastoraat studente
◊  Studente Kleingroepe
◊  Studente Aksies
◊  Kommunikasie studente
◊  Musiekbediening

irenee@moederkerk.co.za
021 883 3458 (w)
083 461 8564 (sel)