Versorging

 

GEBEDSBEDIENING

‘n Gemeente kan net werklik kerk van Christus wees as die fondament gebed is. Die visie van hierdie bediening is dan ook: Gebed – die lewe van elke aksie in Moedergemeente. Daar word gepoog om ‘n netwerk daar te stel wat elke wyk, bediening, vergadering, behoefte en aksie van die gemeente oorkoepel met gebed.
Kontakpersoon:
Hannes Koornhof

021 883 3458
E-pos: gebed@moederkerk.co.za

 

JONG WERKENDES

Werkende jongmense maak ‘n groot deel uit van Moedergemeente. Die kern van hierdie bediening is die kleingroepe waarin werkende jongmense weekliks mekaar versorg, toerus en aanspoor tot diens in die Here se Koninkryk.
Kontakpersoon:
Kotzé Olivier

076 911 1930 (sel)
E-pos: kotze@moederkerk.co.za

 

KLEINGROEPE

Ons wil ‘n gemeente van kleingroepe wees. Daar skaaf ons mekaar tot meer getroue volgelinge en beelddraers van Christus. Daar ondersteun ons, bid ons vir mekaar en raak ons diensbaar in God se wêreld.
Kontakpersoon:
Marié Britz

084 515 1629 (sel)
E-pos: marie@moederkerk.co.za

 

ONDERSTEUNINGSGROEP VIR DEPRESSIE EN ANGS

Hierdie ondersteuningsgroep is vir mense wat al moes worstel met depressie of angs. Die groep kom gereeld bymekaar en bespreek lewensvaardighede wat kan help om ‘n vreugdevolle lewe te lei.
Kontakpersoon:
André Kilian

082 320 1784 (sel)
E-pos: andre@moederkerk.co.za

 

GAY GESPREKSGROEP

Mense worstel dikwels met hul seksuele oriëntasie in isolasie en eensaamheid en voel dikwels op die rand van die kerk. Hierdie is ‘n gespreksgroep waar mense kan groei tot meer begrip – in ‘n veilige ruimte, saam vrae vra en kan luister na mekaar se verhale.
Kontakpersoon:
André Kilian

082 320 1784 (sel)
E-pos: andre@moederkerk.co.za

 

HOSPITAALBEDIENING

Hierdie bediening bemoedig siek mense. Almal wat belangstel om hierdie bediening te beoefen, word opgelei. Die groep kom ook gereeld byeen om mekaar te ondersteun en idees oor die effektiwiteit van die bediening te bespreek.
Kontakpersoon:
Merinda Lambrechts

021 883 3843 of 083 666 6004 (sel)
E-pos: merinda@wam.co.za

 

SENIOR BEDIENING

Hierdie bediening is nie net daarop ingestel om die groot getal seniors in die gemeente te ondersteun en geestelik te versorg nie. Dit gaan ook daarvan uit dat juis seniors baie het wat hulle kan bied. Die Senior Bediening strewe daarna om dit al beter te ontsluit en sodoende vir senior lidmate die geleentheid te gee om die gemeente en die gemeenskap te dien met die gawes wat die Here vir hulle gegee het.
Kontakpersoon:
Wynand Nel

082 901 5877 (sel)
E-pos: wynand@moederkerk.co.za

 

PROFESSIONELE BEDIENING

Lidmate met professionele kwalifikasies bied ’n aantal ure gratis aan as ‘n bediening aan ander in nood. Dit geskied op ‘n konfidensiële stelsel van verwysings deur die predikante.
Kontakpersoon:
Kerkkantoor

021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

 

NUWE LIDMATE

Hierdie groep verwelkom nuwe lidmate in die gemeente en help met inskakeling in die gemeente en tuiskoms op Stellenbosch.
Kontakpersoon:
Kerkkantoor

021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

 

WELKOM-BEDIENING

Hierdie bediening verwelkom mense in samewerking met die eredienswerkers Sondae-oggende en –aande by die eredienste.
Kontakpersoon:
Kerkkantoor

021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

 

GOD@DIEWERK / CALL 42

Al ooit gewonder waarom God jou geroep het tot ‘n beroep? Weet jy waarheen God op pad is met jou passie en loopbaan? Soek jy God se hartklop vir jou 8-5 werksdag? Daar is nog van ons! God@DieWerk is ‘n inisiatief in ons gemeente waar jong werkendes, studente en ervare lidmate wat ook reeds in hulle beroepe staan saam gesels, bid en droom oor ons roeping. Ons leef in uitdagende tye en Christenskap is ‘n integrale deel van hierdie leefstyl. God@DieWerk word veral aangebied in die vorm van ‘n gefasiliteerde gespreksforum, waar werkende manne en vroue kan saamdink oor hoe Christenskap deel vorm en uitgeleef kan word binne die werkskonteks. Ons is in ‘n vennootskap met die interkerklike beweging op Stellenbosch met die naam Call 42. Sien www.call42.co.za.
Kontakpersone:
Wiehann van Zyl
071 683 1118 (sel)
E-pos: wiehannvanzyl@gmail.com
Johan van der Merwe
082 940 3319 (sel)
johan@moederkerk.co.za

[top]