17 Nov 2015

Kerkraadsbesluit in reaksie op Sinodebesluit oor “Selfdegeslagverhoudings”

0 Comment

Die Kerkraad van die NG Kerk Stellenbosch (Moedergemeente) vind die besluit van die Algemene Sinode 2015 aangaande selfdegeslagverhoudings as in ooreenstemming met die gesindheid en praktyk waarmee ons reeds die afgelope aantal jaar poog om ‘n inklusiewe, verwelkomende en bevestigende gemeenskap teenoor almal, ongeag seksuele oriëntasie, te wees.  Die besluit belyn met ons visie om deur ons voorbeeld in die gemeenskap hoop te bring.  Ons onderneem om met die gesindheid van Christus in ons gemeente aan hierdie besluite verdere gevolg te gee.

Ons is baie bewus daarvan dat ons as gelowiges verskillende oortuigings en emosies ten opsigte van hierdie besluite kan hê, en dat dit nie beteken dat sommige van ons nie die Here dien of uit sy liefde leef nie. Ons besef egter dat lidmate baie vrae mag hê oor hoe die Bybel dan gelees moet word indien gelowiges uit hulle bestudering van dieselfde Bybel tot verskillende gevolgtrekkings kan kom.  Ons onderneem in hierdie verband om te verseker dat daar in ons gemeente veilige ruimtes sal wees waar ons mekaar sal vashou en met geduld en leerbaarheid na mekaar sal luister.

[top]