14 Apr 2015

MODERATURE MAAK STEM DIK OOR VANDALISERING VAN DIE STANDBEELD VAN DR ANDREW MURRAY

0 Comment

Die volgende twee mediaverklarings is gedurende die afgelope naweek onderskeidelik deur die Algemene Sinode se moderatuur en die Wes-en-Suid-Kaapland Sinode se moderatuur uitgereik in reaksie op die vandalisering van die beeld van dr Andrew Murray voor die kerkgebou van die NG Kerk Wellington.

ALGEMENE SINODE MODERATUUR

Mediavrystelling oor die vandalisering van die beeld van dr Andrew Murray

Die vandalisering van die beeld van dr Andrew Murray voor die kerkgebou van die NG Kerk Wellington word met diep hartseer veroordeel.  Ons het nie woorde om ons afkeur uit te spreek nie.

Dr Andrew Murray is ‘n geestelike vader vir die NG Kerk, en ook talle kerke in Suid-Afrika, Afrika  en die res van die wêreld. Hy het ‘n positiewe en vredeliewende invloed op die lewe van miljoene mense. Hy het ons geleer om die diepste hartklop van die evangelie deel van ons geloofslewe te maak.

Die Moderatuur van die Algemene Sinode is diep bekommerd oor die groeiende rassisme, die uitrafel van sosiale kohesie en die toenemende polarisasie in ons land. Ons is oortuig die saak moet eerder op ‘n vreedsame manier by wyse van gesprek binne die raamwerk van ons grondwet hanteer word.

Ons roep ons gemeentes en lidmate op tot vergifnis, verootmoediging en gebed vir ons land.

Saterdag 11 April 2015

–0-0-0–

WES-EN-SUID-KAAPLAND MODERATUUR

PERSVERKLARING: VANDALISERING VAN ANDREW MURRAY SE STANDBEELD OP WELLINGTON

Die moderatuur van die NG Kerk in Wes-en-Suid-Kaapland het kennis geneem van die vandalisering van die standbeeld van dr Andrew Murray op Wellington. Die daad word ten sterkste veroordeel.

Terselfdertyd weet ons dat verf nooit die kosbare nalatenskap van Dr Murray sal kan vernietig nie en moedig mense aan om uit te vind wie hy was en wat hy vir ons land beteken het.

Ons is deeglik bewus van die feit dat daar baie opgekropte emosie en moontlike politieke strategieë agter hierdie dade lê, maar ook bekommerd dat hierdie sinnelose dade verdere emosie kan aanwakker.

As gelowiges wat die nalatenskap van Dr Murray koester, wil ons ons verbind tot konstruktiewe gesprek ten opsigte van die oortuigings en emosies wat hierdie optrede by mense aanwakker. Ons verbind ons opnuut tot die soeke na ‘n samelewing waarin die waardes van respek, geregtigheid, versoening en menswaardigheid, die botoon sal voer.

12 April 2015

[top]