Tuis 2018-08-14T14:29:42+00:00

Eredienste van die Week

MOEDERKERK

Sondag 19 Augustus

9:30 Irénée Heyns

Tema: Die Goddelike Komplot V - Ons kies om voor mekaar broos te wees – om ons twyfel en onsekerheid , ons angs en ons onvermoëns nie weg te steek nie, maar juis voor mekaar neer te sit sodat ons mekaar kan aanvul en kan heelmaak

Teks: Markus 3:1-6

19:00 Irénée Heyns

Tema: Die Goddelike Komplot V - Ons kies om voor mekaar broos te wees – om ons twyfel en onsekerheid , ons angs en ons onvermoëns nie weg te steek nie, maar juis voor mekaar neer te sit sodat ons mekaar kan aanvul en kan heelmaak

Teks: Markus 3:1-6

KRUISKERK

Sondag 19 Augustus

19:00 Marié Britz

Tema: Die Goddelike Komplot IV - Ons kies om doelbewus ruimtes van verskeidenheid te skep, sodat ons nie net saam kan wees nie, maar saam kan lééf

Teks: Eksodus 35:20-35

KRUISKERK

Sondag 19 Augustus

9:30 Marié Britz

Tema: Die Goddelike Komplot IV - Ons kies om doelbewus ruimtes van verskeidenheid te skep, sodat ons nie net saam kan wees nie, maar saam kan lééf

Teks: Eksodus 35:20-35

Wat’s nuut?

HUWELIKS-VOORBEREIDING

Dinsdae 19:00-21:00 by die Hofmeyrsaal. Kontak Elaine by elaine@moederkerk.co.za. So lyk die program:

24 Jul – Inleiding – Ons ontmoet mekaar en skop af met:”Love Languages” en “Languages of Apologies”
31 Jul – “Leaving and Cleaving” – Ons kyk waar ons voorkeure vandaan kom en gesels oor ons rolle.
7 Aug – Persoonlikheid- Ons ontdek en geniet ons uniekheid en benut ons verskille.
14 Aug – Kommunikasie – Ons leer om te luister en te sê wat ons voel.
21 Aug – Konflik – Twee koppe is beter as een. Ons leer om te verskil.
28 Aug – Seksualiteit – Ons vier ons manwees, ons vrouwees en ons saamwees.
4 Sept – Geestelike Intimiteit – Ons is sáám, oop voor God.

RECONCILIATION LUNCH

Na byna 25 jaar van demokrasie in Suid-Afrika is daar steeds min forums waar verskillende ras- en kultuurgroepe op ‘n gestruktureerde maar tog informele wyse met mekaar kan skakel en verhoudings kan bou om die lewe saam te deel. Die Reconciliation Lunch (Versoenings-ete) wil graag so ‘n ruimte van versoening wees. Die Reconciliation Lunch word elke tweede Woensdag om 11:45 by die Legacy Sentrum in Kayamandi gehou. Die laaste twee geleenthede vir die kwartaal is die Woensdae van 6 Junie en 20 Junie. Kontak Jan van Zyl by jan@moederkerk.co.za

JULIE SE STUDENTE-UITREIKE

  • Atlete vir Christus toer van 2-18 Julie en is ‘n span van 22 studente wat 1800 km hardloop van Langebaan tot Mosselbaai. Atlete se leuse is “Ons hardloop, sing en gesels Christus”. Die doel is om R100 000 in te samel wat geskenk word aan Bybelmedia waarmee hulle kursusse ontwikkel, publiseer en versprei in Suid-Afrikaanse gevangenisse.
  • Lesotho Hoop Projek (LHP) se uitreik is van 29 Junie – 17 Julie. Hulle is ‘n span van 28 studente en die doel van LHP is om gekonfronteer te word met jou gemak en jouself broos neer te lê voor God en vreemdelinge. Ons gaan om die Basotho’s te ontmoet waar hulle is, by hulle te leer en te ondersteun waarmee hul reeds besig is.
  • Transkei Werkers-Aksie (TWA) se uitreik is van 6 – 15 Julie en hulle is ‘n span van 25 studente. Die doel van die uitreik is om verskillende kultuur- en taalgroepe met hart en siel te verenig deur ‘n ruimte te skep waar mense kan groei in hul verstaan en waardering vir mekaar. Die uitreik fokus ook daarop om hulp te verleen aan die gemeenskap deur bouprojekte te ondersteun wat geïnisiëer word deur die plaaslike gemeenskap.
Laai Meer

Bid hierdie week vir

Nuutste Preke

Onlangse Preke

Kruiskerk (die ou “Studentekerk” op die hoek van Victoria en Van Ryneveld straat) is deel van Moederkerk en vorm deel van ons kampusbediening.

Stellumthombo is Moederkerk se nie-winsgewende maatskappy wat gemeenskapsinisiatiewe van stapel stuur.