Tuis 2018-09-10T12:10:50+00:00

Eredienste van die Week

MOEDERKERK

Sondag 23 September

9:30 Richard van Wyk

Tema: Goddelike Grafologie

Teks: Jer 31:27-34

19:00 Richard van Wyk

Tema: Goddelike Grafologie

Teks: Jer 31:27-34

KRUISKERK

Sondag 23 September

19:00 Irénée Heyns

Tema: Vreugde in plaas van Somberheid

Teks: Jes 61:1-4

KRUISKERK

Sondag 23 September

19:00 Irénée Heyns

Tema: Vreugde in plaas van Somberheid

Teks: Jes 61:1-4

Wat’s nuut?

JULIE SE STUDENTE-UITREIKE

  • Atlete vir Christus toer van 2-18 Julie en is ‘n span van 22 studente wat 1800 km hardloop van Langebaan tot Mosselbaai. Atlete se leuse is “Ons hardloop, sing en gesels Christus”. Die doel is om R100 000 in te samel wat geskenk word aan Bybelmedia waarmee hulle kursusse ontwikkel, publiseer en versprei in Suid-Afrikaanse gevangenisse.
  • Lesotho Hoop Projek (LHP) se uitreik is van 29 Junie – 17 Julie. Hulle is ‘n span van 28 studente en die doel van LHP is om gekonfronteer te word met jou gemak en jouself broos neer te lê voor God en vreemdelinge. Ons gaan om die Basotho’s te ontmoet waar hulle is, by hulle te leer en te ondersteun waarmee hul reeds besig is.
  • Transkei Werkers-Aksie (TWA) se uitreik is van 6 – 15 Julie en hulle is ‘n span van 25 studente. Die doel van die uitreik is om verskillende kultuur- en taalgroepe met hart en siel te verenig deur ‘n ruimte te skep waar mense kan groei in hul verstaan en waardering vir mekaar. Die uitreik fokus ook daarop om hulp te verleen aan die gemeenskap deur bouprojekte te ondersteun wat geïnisiëer word deur die plaaslike gemeenskap.
Laai Meer

Bid hierdie week vir

Nuutste Preke

Onlangse Preke

Kruiskerk (die ou “Studentekerk” op die hoek van Victoria en Van Ryneveld straat) is deel van Moederkerk en vorm deel van ons kampusbediening.

Stellumthombo is Moederkerk se nie-winsgewende maatskappy wat gemeenskapsinisiatiewe van stapel stuur.