Bedieningsposte

Zorada Temmingh
Musiekleier: Klassieke dienste
zorada@moederkerk.co.za
021 886 6190 (h)
082 560 7553 (sel)
Wynand Nel
Pastorale hulpleraar vir Senior Lidmate
Grey Matters
wynand@moederkerk.co.za
021 886 9880 (h)
082 901 5877 (sel)
Louis van der Watt
Koorleier – Canticum Novum
louis@moederkerk.co.za
021 886 6539 (h)
084 517 1273 (sel)
Amos Peterson
Jeugwerker Tieners
076 191 8867
amos@moederkerk.co.za
Sonja Olivier
Straatlig: Administrasie
sonja@straatlig.org
084 444 4105
Josephine Scholtz
Straatlig: Bemagtigingsprojekte
josephine@straatlig.org
082 445 8929 (sel)
Ruben Scheepers
Straatlig Koördineerder
ruben@straatlig.org
072 345 5683
Arina Scheepers
Straatlig: Kinders
arina@straatlig.co.za
072 345 5683
Jurie en Magdaleen Goosen
Internasionale studente
fans@moederkerk.co.za
083 235 5920 (sel)
Jan Faber
Klankstelsels Koördineerder MK
jfaber@mezzanineware.com
083 531 6374
Jan Coetzer
Junior Kategese: Koördineerder